میلاد دارابی

مدیر بازرگانی و روابط بین الملل

-فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-دارای مدرک تدریس زبان انگلیسی TKT از دانشگاه کمبریج انگلستان

-دارای مدرک CAE از دانشگاه کمبریج انگلستان

-سابقه تدریس در موسسات عالی تهران