گالری

گلخانه در کشت توت فرنگی و گوجه فرنگی

20150721 154104
20150813 1627021
20150813 163034 1
20150813 163504 1
20151002 122828 1
20160528 163739 1
20160528 1639321
IMG 01
IMG 3218 1
JPEG11
Photo 2016 11 11 16 59 431
Photo 2016 11 11 16 59 57
Photo 2016 11 12 11 26 471
Photo 2016 11 12 11 27 17 1 (1)
Photo 2016 11 12 11 27 17 1
Photo 2016 11 12 11 28 04 1

افتتاحیه مجموعه توسط معاون رییس جمهور جناب آقای جمشید انصاری و رییس جهاد کشاورزی استان زنجان

1
2
3
6
7
8
9
EPG1
EPG2
EPG3
EPG4
EPG5

 


چاپ